Nguyên liệu Biobased

Biopolymer cung cấp nguyên liệu Bio-based được tạo ra nhờ sự kết hợp giữa nguyên liệu PP / PE và các loại nguyên liệu tự nhiên khác; có khả năng chuyển đổi thành CO2, nước và sinh khối; không gây ô nhiễm môi trường, giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch, giá cả hợp lý và an toàn cho sức khoẻ con người.

Tìm Hiểu thêm

THỰC TRẠNG HIỆN TẠI

biopolymer.vn
biopolymer.vn
biopolymer.vn
biopolymer.vn
biopolymer.vn
biopolymer.vn
biopolymer.vn

PLASTICFACTS

biopolymer.vn

300 MILLION TONNES of plastic waste through away every year

biopolymer.vn

1 million plastic bottles
5 trillion   plastic   bags
are consumed
every minute

biopolymer.vn

of plastic waste is not recycled

biopolymer.vn

COFFEEFACTS

Every day more than 2 billion cups of coffee are consumed across the globe. 6 million tons of coffee grounds go into the ground every year.

biopolymer.vn
biopolymer.vn

Decomposing coffee grounds release methane into the atmosphere; methane is the second-most abundant greenhouse gas and has a global arming potential up to 86 times greater than CO2

THỰC TRẠNG HIỆN TẠI

VỀ NHỰA

biopolymer.vn
biopolymer.vn

VỀ CÀ PHÊ

biopolymer.vn
biopolymer.vn

GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ

biopolymer.vn

GIẢI PHÁP

biopolymer.vn

Tin tức

Để tìm hiểu kĩ hơn về sản phẩm hạt nhựa Coffee Bio-Composite, chúng cung cấp các lợi ích gì chúng ta khi ứng dụng thữ tế và sự hữu hiệu khi sử dụng nguyên liệu Biobased qua những bài viết mới nhất.

XEM THÊM