Cùng Biopolymer tìm hiểu những chứng nhận nhựa phân hủy sinh học phổ biến hiện nay

PHÂN HỦY SINH HỌC

Chứng nhận OK Biobased

PHÂN HỦY SINH HỌC

Chứng nhận OK Biobased là gì?

Chứng nhận OK Biobased là một hệ thống xác minh xác minh nguồn gốc của sản phẩm để phân loại, phân tích sản phẩm đó được làm từ nguyên liệu hóa thạch (dầu mỏ) hay nguyên liệu tái tạo (thiên nhiên)

Đơn vị cấp: Tổ chức TUV-AUSTRIA

Cần đáp ứng tiêu chí gì để có được chứng nhận OK Biobased?

PHÂN HỦY SINH HỌC

Mỗi sản phẩm nhựa phân hủy sinh học bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu sau:

  • Tổng hàm lượng cacbon của sản phẩm tối thiểu là 30%
  • Hàm lượng cacbon của nguyên liệu thô tái tạo (biobased) từ thiên nhiên tối thiểu là 20%.

Trong đó chia ra làm 4 mức tương ứng số sao trên nhãn

  • 1 sao: hàm lượng biobased từ 20% – 40%
  • 2 sao: hàm lượng biobased từ 40% – 60%
  • 3 sao: hàm lượng biobased từ 60% – 80%
  • 4 sao: hàm lượng biobased trên 80%

Chứng nhận DIN-Geprüf bio-based  

Chứng nhận DIN-Geprüf bio-based là gì?

PHÂN HỦY SINH HỌC

Chứng nhận DIN-Geprüf bio-based là chứng nhận phân hủy sinh học ở điều kiện xử lý công nghiệp do Tổ chức DIN CERTCO cấp dựa trên tiêu chuẩn ASTM D6866:2012-01 và chứng nhận “OK Biobased” – cho vật phẩm có hàm lượng thành phần từ tài nguyên có thể tái tạo là 80% trở lên.

Đơn vị cấp: Tổ chức DIN CERTCO

Cần đáp ứng tiêu chí gì để có được chứng nhận OK Bio-based?

PHÂN HỦY SINH HỌC

Mỗi sản phẩm nhựa phân hủy sinh học bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu sau:

  • Phải có ít nhất 20% biobased theo tiêu chuẩn ASTM D6866, CEN / TS 16137 hoặc ISO 16620
  • Phải có ít nhất 50% hữu cơ (organic) theo DIN 18128 hoặc EN 13039

DIN-Geprüft Biobased có ba mức chất lượng cho biết hàm lượng biobased của sản phẩm phân hủy sinh học:

– Biobased 20-50%, 

– Biobased 50-85% 

– Biobased> 85%. 

Chứng nhận USDA BIOBASED 

PHÂN HỦY SINH HỌC

Chứng nhận USDA BIOBASED là gì?

Chứng nhận USDA BIOBASED liệt kê tỷ lệ phần trăm các thành phần biobased trong mỗi sản phẩm. Điều này giúp người tiêu dùng nhận biết sản phẩm biobased (nguồn gốc sinh học tái tạo) và làm tăng nhu cầu đối với các hàng hóa có nguồn gốc sinh học.

Đơn vị cấp: Bộ Nông nghiệp Hòa Kỳ

Cần đáp ứng tiêu chí gì để có được chứng nhận USDA BIOBASED?

PHÂN HỦY SINH HỌC

Ngoài thông tin sản phẩm, người nộp đơn phải gửi kết quả thử nghiệm khả năng phân hủy sinh học ASTM D6866 và ISO 9001. Người đăng ký cũng phải cung cấp cho USDA tên thương hiệu, thông tin liên hệ và URL trang web của sản phẩm (nếu có).

USDA dự định tiến hành thử nghiệm ASTM D6866 ngẫu nhiên các sản phẩm để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về hàm lượng sinh học tối thiểu.


Hy vọng với những thông tin trên sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan về các chứng nhận phân hủy sinh học phổ biến hiện nay, từ đó giúp cho việc lựa chọn các sản phẩm có khả năng phân hủy sinh học chất lượng được dễ dàng hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *