Thành phần chính là bột gạo biển kết hợp nhựa PP hoặc PE, với các ứng dụng như:

60% bột gạo
40% PP
biopolymer.vn
60% bột gạo
40% PE
bio rice