bio bamboo

Thành phần chính là bột tre biển kết hợp nhựa PP hoặc PE, với các ứng dụng như:

60% bột tre
40% PP
BIO - BAMBOO
60% bột tre
40% PE
BIO - BAMBOO