bio coconutshell

Kết hợp giữa vỏ dừa khô và nhựa PP hoặc PE, với các ứng dụng như:

60% vỏ dừa khô
40% PP
biopolymer.vn
60% vỏ dừa khô
40% PE
biopolymer.vn