BIO - SUGARCANE BAGASSE

Thành phần chính là bã mía kết hợp nhựa PP hoặc PE, với các ứng dụng như:

60% Bã mía
40% PP
biopolymer.vn
60% Bã mía
40% PE
biopolymer.vn