Các Nguyên liệu Bio-based hiện có

Chứng nhận quốc tế

biopolymer.vn
biopolymer.vn
biopolymer.vn
biopolymer.vn
biopolymer.vn
biopolymer.vn
biopolymer.vn

Ứng dụng

Bio-based

 

Biopolymer cung cấp nguyên liệu Bio-based từ các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, không gây ô nhiễm môi trường. Giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch, giá cả hợp lý và an toàn cho sức khoẻ.