Bảng dữ liệu an toàn MSDS là thành phần quan trọng trong việc an toàn vệ sinh lao động cũng như quản lý, giúp bảo vệ công nhân khi tiếp xúc với các hóa chất. Cùng tìm hiểu qua về bảng dữ liệu an toàn MSDS dưới đây để có cái nhìn tổng quan về bảng này.

Bảng dữ liệu an toàn MSDS là gì?

Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS) là tài liệu chứa thông tin về các mối nguy tiềm ẩn (sức khỏe, hỏa hoạn, phản ứng và môi trường) và cách làm việc an toàn với sản phẩm hóa chất. Đây là điểm khởi đầu thiết yếu để phát triển một chương trình an toàn và sức khỏe hoàn chỉnh. Nó cũng chứa thông tin về việc sử dụng, lưu trữ, xử lý và các quy trình khẩn cấp, tất cả đều liên quan đến các mối nguy hiểm của vật liệu.

MSDS chứa nhiều thông tin về vật liệu hơn nhãn. MSDS do nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất vật liệu chuẩn bị. Nó nhằm mục đích cho biết các mối nguy hiểm của sản phẩm là gì, cách sử dụng sản phẩm một cách an toàn, điều gì sẽ xảy ra nếu không tuân theo các khuyến nghị, phải làm gì nếu xảy ra tai nạn, cách nhận biết các triệu chứng tiếp xúc quá mức và phải làm gì nếu như vậy sự cố xảy ra.

Bảng dữ liệu an toàn MSDS
Bảng dữ liệu an toàn MSDS

Theo truyền thống, đối tượng dự định đọc MSDS là các chuyên gia vệ sinh lao độngchuyên gia an toàn. Bây giờ khán giả cũng bao gồm người sử dụng lao động, người lao động, người giám sát, y tá, bác sĩ, người ứng cứu khẩn cấp và người lao động. Để đảm bảo rằng người dùng MSDS có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin họ cần, thông tin phải ở định dạng dễ đọc và được viết một cách rõ ràng, chính xác dễ hiểu.

Đối với hầu hết những người làm việc với các sản phẩm được kiểm soát, có một số phần quan trọng hơn những phần khác. Bạn phải luôn đọc tên hóa chất, biết các mối nguy hiểm, hiểu hướng dẫn xử lý và bảo quản an toàn, cũng như hiểu phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp.

Cách sử dụng của bảng dữ liệu an toàn MSDS

MSDS có thể có vẻ đáng sợ và mang tính kỹ thuật, nhưng thông tin không nhằm mục đích khó hiểu. Bạn có thể chỉ cần quét MSDS để xem liệu có bất kỳ cảnh báo hoặc mối nguy hiểm nào được mô tả hay không. Nếu nội dung khó hiểu, có bảng thuật ngữ MSDS trực tuyến để giúp xác định bất kỳ từ lạ nào và thông tin liên hệ thường xuyên để được giải thích thêm. Lý tưởng nhất là bạn nên đọc MSDS trước khi nhận sản phẩm để có thể chuẩn bị bảo quản và xử lý thích hợp.

Thông thường, MSDS được đọc sau khi mua sản phẩm. Trong trường hợp này, bạn có thể quét MSDS để biết bất kỳ biện pháp phòng ngừa an toàn, ảnh hưởng sức khỏe, lưu ý lưu trữ hoặc hướng dẫn xử lý. MSDS thường liệt kê các triệu chứng có thể cho thấy đã tiếp xúc với sản phẩm. MSDS là một nguồn tuyệt vời để tham khảo khi sản phẩm bị đổ hoặc một người đã tiếp xúc với sản phẩm (nuốt phải, hít phải, đổ trên da).

Hướng dẫn trên MSDS không thay thế hướng dẫn của chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhưng có thể hữu ích trong các tình huống khẩn cấp. Khi tham khảo MSDS, hãy nhớ rằng một số chất là dạng phân tử tinh khiết, vì vậy nội dung của MSDS sẽ phụ thuộc vào nhà sản xuất. Nói cách khác, hai MSDS cho cùng một hóa chất có thể chứa thông tin khác nhau, tùy thuộc vào tạp chất của chất đó hoặc phương pháp được sử dụng để điều chế.

Cách sử dụng bảng dữ liệu an toàn MDSD
Cách sử dụng bảng dữ liệu an toàn MDSD

Nội dung của 1 bảng MSDS ( Material Safety Data Sheet)

Bảng dữ liệu an toàn MSDS phải cung cấp thông tin về các mối nguy hiểm cũng như lưu trữ an toàn, xử lý và thải bỏ một chất hoặc hỗn hợp. Việc sở hữu thông tin này sẽ cho phép người dùng thực hiện các biện pháp cần thiết liên quan đến việc bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người tại nơi làm việc và bảo vệ môi trường.

PHẦN 1: Nhận dạng chất/hỗn hợp và công ty/công việc

1.1. Mã định danh sản phẩm

Khi một hỗn hợp có mã định danh công thức duy nhất (UFI) theo mục 5 của Phần A của Phụ lục VIII của Quy định (EC) số 1272/2008 và UFI đó được chỉ định trong bảng dữ liệu an toàn, thì UFI sẽ được cung cấp trong tài liệu này. tiểu mục.

1.2. Cách sử dụng được xác định có liên quan của chất hoặc hỗn hợp và cách sử dụng được khuyên không nên

1.3. Chi tiết về nhà cung cấp bảng dữ liệu an toàn

1.4. số điện thoại khẩn cấp

PHẦN 2: Nhận diện mối nguy

2.1. Phân loại chất hoặc hỗn hợp

2.2. yếu tố nhãn

2.3. Các mối nguy hiểm khác

PHẦN 3: Thành phần/thông tin về thành phần

3.1. Vật liệu xây dựng

3.2. hỗn hợp

PHẦN 4: Các biện pháp sơ cứu

4.1. Mô tả các biện pháp sơ cứu

4.2. Các triệu chứng và ảnh hưởng quan trọng nhất, cả cấp tính và chậm

4.3. Dấu hiệu cần được chăm sóc y tế ngay lập tức và điều trị đặc biệt

PHẦN 5: Biện pháp chữa cháy

5.1. Phương tiện chữa cháy

5.2. Các mối nguy hiểm đặc biệt phát sinh từ chất hoặc hỗn hợp

5.3. Lời khuyên cho lính cứu hỏa

PHẦN 6: Biện pháp báo cáo tai nạn

6.1. Các biện pháp phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo vệ và quy trình khẩn cấp

6.2. những phòng ngừa thuộc về môi trường

6.3. Phương pháp và vật liệu để ngăn chặn và làm sạch

6.4. Tham khảo các phần khác

Nội dung của một bảng dữ liệu an toàn MSDS
Nội dung của một bảng dữ liệu an toàn MSDS

PHẦN 7: Xử lý và bảo quản

7.1. Thận trọng trong việc bảo quản

7.2. Điều kiện lưu trữ an toàn, bao gồm bất kỳ sự không tương thích

7.3. (Những) mục đích sử dụng cụ thể

PHẦN 8: Kiểm soát phơi nhiễm / bảo vệ cá nhân

8.1. thông số điều khiển

8.2. kiểm soát phơi sáng

PHẦN 9: Tính chất vật lý và hóa học

9.1. Thông tin về tính chất vật lý và hóa học cơ bản

9.2. Thông tin khác

PHẦN 10: Tính ổn định và khả năng phản ứng

10.1. khả năng phản ứng

10.2. Ổn định hóa học

10.3. Khả năng phản ứng nguy hiểm

10.4. Điều kiện để tránh

10.5. vật liệu không tương thích

10.6. Sản phẩm phân hủy nguy hiểm

PHẦN 11: Thông tin độc tính

11.1. Thông tin về các loại nguy hiểm như được định nghĩa trong Quy định (EC) số 1272/2008

11.2. Thông tin về các mối nguy hiểm khác

PHẦN 12: Thông tin về sinh thái

12.1. Độc tính

12.2. Tính bền vững và khả năng phân hủy

12.3. tiềm năng tích tụ sinh học

12.4. Tính di động trong đất

12.5. Kết quả đánh giá PBT và vPvB

12.6. Đặc tính gây rối loạn nội tiết

12.7. Các tác dụng phụ khác

PHẦN 13 cân nhắc xử lí

13.1. phương pháp xử lý chất thải

PHẦN 14: Thông tin vận chuyển

14.1. số UN hoặc số ID

14.2. Tên vận chuyển thích hợp của UN

14.3. (Các) cấp độ nguy hiểm khi vận chuyển

14.4. Nhóm đóng gói

14.5. Mối nguy hiểm môi trường

14.6. Biện pháp phòng ngừa đặc biệt cho người dùng

14.7. Vận tải hàng hải với số lượng lớn theo các công cụ của IMO

PHẦN 15: Thông tin quy định

15.1. Các quy định/luật về an toàn, sức khỏe và môi trường dành riêng cho chất hoặc hỗn hợp

15.2. Đánh giá an toàn hóa chất

 PHẦN 16: Thông tin khác

MSDS – Hạt nhựa phân hủy sinh học cà phê

Dưới đây là một số phần của bảng dữ liệu an toàn MSDS của hạt nhựa sinh học cà phê bạn có thể tham khảo bằng tiếng anh:

1. Identification

 • IDENTIFICATION OF SUBSTANCE OR PREPARATION: COFFEE BIO-COMPOSITE
 • CHEMICAL FORMULA: (-CH2=CH2-)n- (C6H10O5)n
 • PRODUCT APPLICATION: Extrusion moding, injection moding.
 • CAS NUMBER: N/A
 • COMPANY/UNDERTAKING IDENTIFICATION: Vietnam Veritas Shoes Joint Stock Comany, 384 Hoang Dieu Street, Ward 6, Distric 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • EMERGENCY TELEPHONE: (+84) 947 721 709
Bảng dữ liệu an toàn MSDS hạt nhựa sinh học cà phê
Bảng dữ liệu an toàn MSDS hạt nhựa sinh học cà phê

2. Hazards identification

EMERGENCY OVERVIEW

CAUTION: At temperatures above 250 degree Celsius, this product will make the bad affect to skin which is make the skin be burned

POTENTIAL HEALTH EFFECTS

ACUTE SKIN EFFECTS: 

 • Based on experience with handling these polymers, no unusual dermatitis problem is expected from routine handling. Molten polymer contacting the skin will cause thermal burns. 

ACUTE EYE EFFECTS

 • Mechanical irritation only.

ACUTE RESPIRATORY EFFECTS

 • Dusts may cause irritation to the upper respiratory tract. 

INGESTION EFFECTS

 • Not a probable route of exposure. Toxicity is predicted to be low. 

TARGET ORGANS

 • No evidence of potential chronic effects

5. Fire-fighting measures

FIRE FIGHTING INSTRUCTIONS

 • Fire fighters should wear positive pressure self-contained breathing apparatus (full face-piece type). 

EXTINGUISHING MEDIA

 • Water spray, foam making regular, dry chemical or carbon dioxide. 

HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS

 • Carbon monoxide, carbon dioxide may form when heated to decomposition. 

FLASH POINT: ~ 250°C

7.Handling and storage

HANDLING:

 • Case of processing of melting polymer, use protective gloves and safety glasses. Avoid contact with eyes. Avoid breathing dust. Container transport using mud and soil when transferring material to prevent dust explosions. Minimize the layer and dust accumulation. 

STORAGE

 • Keep containers closed when not in use. Preserved in a dry place away from ignition sources and excess heat.

9. Physical and chemical properties

Mốt số phần của bảng dữ liệu an toàn MSDS
Mốt số phần của bảng dữ liệu an toàn MSDS

AirX Coffee là công ty hàng đầu sản xuất hạt nhựa sinh học cà phê hiện nay trên thị trường Việt Nam và xuất khẩu đi quốc tế. Hướng đến một tương lai bền vững, chúng tôi luôn cố gắng mang đến những giải pháp bền vững, thân thiện môi trường cho khách hàng, đối tác. AirX Coffee còn cung cấp dịch vụ OEM/ODM sản phẩm và hỗ trợ khắc laser logo công ty khách hàng. Ngoài hạt nhựa sinh học cà phê, trong tương lai gần chúng tôi sẽ nhắm đến nhiều loại nhựa sinh học với đa dạng nguồn gốc như bã mía, tinh bột, tảo,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *