biopolymer làm từ tinh bột

Kết hợp giữa tinh bột và nhựa PP hoặc PE với các ứng dụng như:

60% Tinh bột
40% PP
biopolymer.vn
60% Tinh bột
40% PE
biopolymer.vn