biopolymer seaweed species

Thành phần chính là tảo biển kết hợp nhựa PP hoặc PE, với các ứng dụng như:

60% tảo biển
40% PP
biopolymer.vn
60% tảo biển
40% PE
biopolymer.vn