biopolymer rice husk

Thành phần chính là vỏ trấu kết hợp nhựa PP hoặc PE, với các ứng dụng như:

60% vỏ trấu
40%PP
biopolymer.vn
60% vỏ trấu
40%PE
biopolymer.vn