biopolymer làm từ giấy

Thành phần chính là giấy đã qua sử dụng kết hợp nhựa PP hoặc PE, với các ứng dụng như:

60% Giấy
40% PP
biopolymer.vn
60% Giấy
40% PE
biopolymer.vn